Visstidsanställningar under flyttiden

All personal är på plats, liksom all maskinell utrustning. Den här veckan arbetar en elektriker på heltid elinstallationer för att få igång de maskiner som fortfarande står still. Samtidigt har Staga Sweden AB visstidsanställt tre personer för att avlasta ordinarie personal under uppstarten i de nya, moderna lokalerna i Hackefors.

Det har gått några veckor sedan flytten från 200 trånga kvadratmeter i centrala Linköping och lika små lokaler i Köping. Det råder en febril aktivitet i det nya, skräddarsydda och 1200 kvadratmeter stora Staga-huset i Hackefors, 4-5 kilometer från centrala Linköping.

All tillgänglig personal arbetar för att få ordning och reda i de nya fabriks- och kontorlokalerna, samtidigt som produktionen ska hållas igång på samma nivå som vanligt.

– Det blir mer och mer färdigt för varje dag som går, men vi har fortfarande rätt mycket kvar att göra innan allt är på plats, säger företagets VD Sven Lundgren.

Han berättar att han tagit in tre visstidsanställda för att upprätthålla produktionen i startskedet.

– Flera i vår ordinarie personalgrupp jobbar med en massa praktiska saker omkring flytten, så vi behövde förstärka med ytterligare tre temporärt anställda. Sedan får personalgruppen vara med och bestämma om behovet finns av fler permanent anställda och i så fall vem eller vilka av de tre som passar in och får vara kvar.

Sven Lundgren räknar med att det mesta ska vara på plats och igång i slutet av september.

– Sedan ska vi givetvis ordna med öppet hus och lite festligheter i de nya lokalerna!