Staga swedens lokaler i centrala linköping har tillfälligt blivit mottagningscentral för förnödenheter till flyktingar

– Vi lånar ut våra gamla lokaler och bistår med personal för att hjälpa de frivilliggrupper som börjat samla in förnödenheter här i Linköping. Det är en självklarhet för oss på Staga att hjälpa till med det vi kan, säger VD Sven Lundgren.

Det råder stor brist på kläder och hygienartiklar bland människorna i de stora flyktingströmmar som försöker ta sig till tryggheten i Europa och bland dem som lyckats ta sig hit.
I Linköping har flera grupper av frivilliga engagerat sig för att samla in förnödenheter för att hjälpa sina medmänniskor.

– Till en början samlade de saker i sina hem, men många vill ge och utrymmena fylldes snabbt. Eftersom vi nyligen flyttat till helt nya lokaler i Hackefors, står våra gamla lokaler tomma. Då kändes det självklart att ställa upp. Vi lånar ut ungefär 200 kvadratmeter till insamlade förnödenheter. Vi har dessutom personal på plats som hjälper till att sortera det som kommer in, berättar Sven Lundgren.

Förnödenheterna transporteras på lastbilar till de platser där behovet är som störst.
– Alla har möjlighet att göra något för de människor som tvingas fly. Som företag har man alltid möjlighet att göra mer. Det här är vårt sätt att bidra, avslutar Sven Lundgren.