STAGA goes hollywood!

Staga Sweden AB har kanske inte riktigt Hollywoods stjärnglans, men de senaste veckorna har ändå präglats av mycket filmproduktion.

– Vi håller på att spela in en presentationsfilm om Stagas verksamhet. Den kommer att ha premiär på Scanpack, norra Europas förpackningsmässa i Göteborg den 20 till 23 oktober, säger Sven Lundgren VD för Staga Sweden.

Filmen innehåller både inspelat material från produktionen och animerade delar.

– Filmen har flera syften. Vi ska dels använda den i mötet med våra kunder för att förklara vårt budskap och hjälpa kunderna att förstå vår ganska så komplexa verksamhet, dels ska den användas i vår marknadsföring, säger Sven Lundgren.

Presentations kommer självklart också att finnas på Stagas hemsida.