Snart blir staga sweden ännu mer flexibelt och snabbfotat samtidigt som produktutvecklingen stärks ytterligare

– Vi kommer att få helt andra möjligheter i våra nya lokaler, säger Kristian Nilsson, projektledare hos Staga Sweden AB.

I dag huserar företaget i sammanlagt 450 kvadratmeter lokalyta fördelade på en lokal i Linköping och en i Köping. Efter flytten till Hackefors utanför Linköping får Staga Sweden 1 150 kvadratmeter skräddarsydda lokaler för produktion, utveckling, forskning och kontor.

– Redan i dag är en av våra styrkor att vi är snabbfotade och flexibla. I de nya lokalerna får vi en centraliserad produktion som ökar flexibiliteten. Vi slipper också transporter mellan Köping och Linköping, vilket sparar både tid och miljö, säger Kristian Nilsson.

Produktutveckling är en av hörnstenarna i Staga Swedens verksamhet. Kristian Nilsson förklarar att Staga till och med fungerar som extern utvecklingsavdelning för flera kundföretag. Därför har det varit av vital betydelse att anpassa den nya lokalerna för utvecklingsarbetet. I Hackefors får företaget plats med fler pilotmaskiner för produktutveckling och bygger både ett vanligt laboratorium och ett klimatlaboratorium.

– På så sätt kan vi på ett mycket bättre sätt samordna vårt utvecklingsarbete inom företaget och det kommer självklart att gynna våra kunder.

De nya lokalerna ger också helt nya förutsättningar att hålla lagervaror åt kunderna. Flytten till de nya lokalerna påbörjas under juli. Sedan sker ett successivt iordningställande under sensommaren och en bit in på hösten.

– Vi återkommer självklart om invigningsdatum och allt spännande som händer då, säger Sven Lundgren, VD för Staga Sweden AB.