STAGA producerar unikt radonskydd

Efter år 2020 får inte byggnader och deras egenskaper påverka hälsan negativt. Ett av de svåraste problemen att lösa är radonbekämpningen – tills nu. Vi på Staga Sweden AB är stolta över att kunna presentera en unik produkt som hindrar radonstrålning där ventilation inte hjälper.

Radon är en gas som kan leda till cancer. Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Det beror på att man andas in den luktfria gasen.

Folkhälsomyndigheten och Boverket har fastställt riktvärdet 200 Bq/m3 i befintliga och nybyggda bostäder.

Statens mål är att 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt.

Oftast åtgärdar man för höga radonhalter genom att ventilera bort gasen.

– Men det fungerar inte alltid. Särskilt i lägenheter är det svårt att komma ner i gränsvärdena. Men nu har vi en lösning som gör att radon hindras från att komma in i bostäder, säger Sven Lundgren, VD för Staga Sweden AB.

Han förklarar att företaget tillverkar ett avancerat tätsystem som kan sättas mot exempelvis radontät blåbetong.

– Man sätter ytskiktet mot väggen och kan sedan tapetsera över skiktet med vanlig tapet. Vårt system kostar ungefär lika mycket som lösningar med ventilation, men det kanske är lite krångligare i och med att man måste flytta möbler och tapetsera om. Å andra sidan gäller det ofta hus som är byggda på 50- och 60-talen och då kan det ju vara läge att fräscha upp tapeterna hemma ändå, säger Sven Lundgren.

Staga Sweden AB började utveckla radonskyddet redan för fem år sedan, men då fanns det ingen stor efterfrågan.

Nu, däremot, med de nya kraven och målen, har radon blivit stekhett.

– Många frågar efter lösningen på det här problemet och vi har den. Vi har tätat de första lägenheterna med utmärkt resultat.

Staga Sweden AB producerar tätsystemet. Det säljs sedan av Fukt & SaneringsTeknik AB i Norrköping.