Tar höjd för framtiden

År 2016 börjar närma sig sitt slut. För Staga Sweden AB har det gångna året inneburit en fortsatt utveckling av verksamheten och ytterligare tillväxt.

– Vi har effektiviserat produktionen och skapat tydligare roller för alla våra medarbetare. Dessutom har vi implementerat en särskild utvecklingsavdelning som kommer att husera i egna lokaler i grannfastigheten som vi har tagit över. Det övergripande syftet med att utveckla verksamheten på detta sätt, är att rusta oss för framtidens utmaningar som kommer med att vi växer, berättar Sven Lundgren, VD för Staga Sweden AB.

En viktig del i en väl fungerande verksamhet är även att ha ett strukturerat miljö- och kvalitetsarbete. Staga Sweden AB kommer därför att ha som målsättning att under 2017 certifieras enligt ISO 14001 och ISO 9001.

– I takt med att våra medarbetare blir fler till antalet är det en trygghet både för oss och för våra kunder att alla arbetar enligt samma rutiner. ISO-certifieringarna blir ett sätt för oss att kvalitetssäkra vår verksamhet, säger Sven Lundgren.