Utökade säljinsatser

Nu skruvar STAGA upp intensiteten för uppsökande säljinsatser. Under närmaste kvartalet är besök inbokade på företag från Kalix i norr, till Malmö i söder, från Norge i väster och till Finland i öster. En resa till Turkiet kommer också att göras under våren.

– Nu har vi resurserna för att kunna fokusera på större och bredare säljinsatser. Vi skjuter väldigt brett och besöker allt från jordbruksföretag och företag inom bilindustrin till utvecklingsbolag och att ta oss an offentliga upphandlingar i landstinget. Målet är att kroka upp ett tiotal nya kunder på kort sikt, men också att knyta till oss ett par större nya kunder på lång sikt, säger VD Sven Lundgren.

Säljsatsningen är en naturlig del i företagets tillväxtplan och kundbesöken har så här långt gett positivt gensvar.

– Många av de kunder jag möter tycker att vi är annorlunda på ett positivt sätt. Vi har inte bara en produkt vi vill sälja, utan vill vara en självklar partner i kundens organisation och hjälpa dem med deras problem. Vi sticker också ut då vi gärna investerar en del gratistimmar för problemlösning åt drivna företag som vi gärna vill samarbeta med, säger Sven Lundgren.