Ett allt större fokus på eftermarknad!

Med en allt mer växande kundkrets har behovet av eftermarknadsbearbetning kommit att öka. Vi ser detta som en självklarhet, att öka upp servicen mot våra befintliga kunder samtidigt som vi givetvis kommer att ha fortsatt fokus på att öka Stagas andelar på marknaden, berättar Catharina Bergstrand – ansvarig för sälj- och marknadsavdelningen.

Inom kort kommer därför Lukas Landin Hjulin att ändra sin tjänst och fortsättningsvis arbeta 50 % på sälj och marknad.

För mer information, kontakta Catharina Bergstrand, Marknad – STAGA Sweden AB