Vision & Kärnvärden

Vi har alla en företagshistoria 2009 startade vår historia, på ett företagshotell i Linköping. Det var starten, nu skapar vi försättningen tillsammans med er.

Läs mer

Alla medarbetare sätter kunden i fokus och är lyhörda för kundens behov, uppträder professionellt och håller vad de lovat.

Vision

”Staga skall uppfattas som Europas främste leverantör av tekniska produkter baserade på papper, non-woven och plast. Genom högkvalitativa produkter, marknadens högsta servicenivå och innovativa lösningar ska vi ha 100 % nöjda kunder. På så sätt skapar vi en stabil tillväxt och utvecklar marknaden i valda slutanvändningsområden”.

Historia

Alla kan vara med och skapa framgång. Vår resa började på några få kvadrat och en idé. Vi kommer fortsätta att bygga på vår historia med hjälp av partners som vill växa.

Flexibilitet

Genom att ställa om produktion snabbt, göra olika produkter så hjälper vår flexibilitet att

Kundfokus

Vår vision är 100% kundnöjdhet och vår strategi är att vara proaktiva och identifiera marknadens behov, redan innan de uppstår.

Pålitlighet

Vi erbjuder marknadens bästa produkter och levererar dessa i bra skick, till rätt plats, i rätt tid.

Stagafamiljen

Genom att göra det tillsammans så skapar vi en familjekänsla.

Affärside

”Staga skall marknadsföra samt utveckla tekniska papper och non-woven material samt marknadsföra komplementprodukter för krävande och medvetna kunder i valda slutanvändningsområden och segment. Företaget skall sätta nya standarder inom företagets samtliga produktområden”.

Affärsmöjligheter

Inget möte är onödigt, det finns alltid något att vinna på att träffas. Det gäller bara att se möjligheten.

Eget ansvar – klarar du det?

Möjligheterna är många för kompetenta och motiverade medarbetare. Vi ger alla våra medarbetare möjligheten att växa och utvecklas.