Innovation

Vi har alla en företagshistoria 2009 startade vår historia, på ett företagshotell i Linköping. Det var starten, nu skapar vi försättningen tillsammans med er.

Läs mer

Hem / Om oss

Innovation

Vi arbetar aktivt för att inte bara vara branschledande utan även driva utvecklingen inom området framåt.

Vi arbetar aktivt för att inte bara vara branschledande utan även driva utvecklingen inom området framåt.

I vårt F&U center utvecklar och producerar vi framtidens produkter.

Utmanande innovation

För att kunna erbjuda marknadens bästa produkter ser vi till att förutse behov redan innan de uppstår. På så sätt arbetar vi aktivt för att inte bara vara branschledande utan även driva utvecklingen inom området framåt.

F&U

För att kunna erbjuda högteknologiska produkter som är anpassade för den svenska och europeiska marknaden är det nödvändigt att inte bara följa utvecklingen utan att faktiskt driva den framåt.

På vår F&U avdelning arbetar vi dels med utveckling av produktfloran, såsom till exempel produktoptimeringar och certifieringar, men även med att öka förståelsen för hur produkter samverkar och hur de bör implementeras för bästa resultat. Konsultning och kundutveckling är därför minst lika viktigt.

Vi samarbetar även med kunder som har speciella önskemål och utvecklar i nära samarbete produkter som möter dessa på ett överlägset sätt.

Projekt

Just nu har vi ett antal utvecklingsprojekt som rullar. När en ny produkt tagits fram, testas denna internt samt ibland även hos statens provningsanstalt SP för att erhålla ett produktcertifikat om produkten behöver det. Certifikatet kan ses som en kvalitetsstämpel för dig som kund, vilken visar att produkten testats och håller vad den lovar.

Radonprodukter

Genom att använda sensorer kan material tala om vilka fukthalt, temperatur som de befinner sig vid. Staga har under flera år bedrivit forskning med externa bolag. För att ta fram en teknik som skall kunna dektektera fuktskador innan skadan är för stor. Projektet har lämnat laboratorie skala och nu pågår fullskaliga tester i verkliga hus.

Talande produkter

Vi jobbar på att ta nästa steg och få till en certifiering av våra radonprodukter, vi vet att våra produkter fungerar som utlovat och är ett utmärkt skydd mot radon i hus, men ett certifikat är alltid en trygghet för dig som kund. Staga Radonmembran är en helt ny typ av produkt som är i princip helt tät, idag finns bara plastfilmer på marknaden och plastfilmer är inte täta oavsett hur tjocka man gör dem.

Affärsmöjligheter

Inget möte är onödigt, det finns alltid något att vinna på att träffas. Det gäller bara att se möjligheten.

Eget ansvar – klarar du det?

Möjligheterna är många för kompetenta och motiverade medarbetare. Vi ger alla våra medarbetare möjligheten att växa och utvecklas.