Arbetsmiljö

Vi har alla en företagshistoria 2009 startade vår historia, på ett företagshotell i Linköping. Det var starten, nu skapar vi försättningen tillsammans med er.

Läs mer

Vi är en platt organisation, med korta beslutsvägar, där varje idé och tanke tas omhand och vägs in till möjligheter.

  • Vi tror på det kanske något slitna uttrycket frihet under ansvar.
  • Vi tror på att om personalen känner sig sedd och uppskattat, får vi mångdubbelt igen.
  • Vi tror att små avbrott i det vardagliga skapar entusiasm och energi.
  • Vi tror på att en god hälsa, skapar goda förutsättningar för ett bra arbetsresultat.

Affärsmöjligheter

Inget möte är onödigt, det finns alltid något att vinna på att träffas. Det gäller bara att se möjligheten.

Eget ansvar – klarar du det?

Möjligheterna är många för kompetenta och motiverade medarbetare. Vi ger alla våra medarbetare möjligheten att växa och utvecklas.