Produktmaterial

En flexibel tillverkningsprocess som tillverkar din produkt genom rullning, stansning eller montering.

Index

Papper

För oss är papper cellulosabaserat material i en gramvikt på 25 –200 gram, tillverkat i närområden och bestående material ifrån barrträd. Vi arkar eller rullar ner det i en rulle för att du som slutkund skall kunna använda det på rätt sätt.

Läs mer om papper.

Kartong

Kartong är allt som oftast hos oss en blandning av korta och långa fibrer. De korta fibrerna på ytan för att ge en jämnhet och de långa fibrerna i mitten för att ge styrkan. Material skärs i regel ner i mindre rullar antigen på bredden och eller på längden.  

Läs mer om kartong.

Plast

Vad är egentligen plast, hur dåligt är det och vad används det till. Med plast menar vi ett material där en monomerisk struktur sitter samman och bildar långa polymerer. Dessa polymerer länkas sedan samman och bilder en given struktur. Detta kan sedan ta formen som en vanlig plastpåse eller som ett tyg en folie eller nästa som ett papper. För oss blir detta väldigt viktigt vilken struktur skall behövs i det givna projektet så att det blir rätt egenskaper över tid

Läs mer om plast.

Non-woven

Icke vävda material är en enorm industri där i regel en plast har omformats i en process som ger en nästan tygliknande känsla. Det finns en rad olika processsätt för att skapa en nonwoven lite beroende på egenskaperna som slutprodukten behöver.

Läs mer om non-woven

Affärsmöjligheter

Inget möte är onödigt, det finns alltid något att vinna på att träffas. Det gäller bara att se möjligheten.