Staga sweden stärker sin ställning ytterligare som marknadsledare inom utveckling och försäljning av byggprodukter!

Staga Sweden är stolta över att välkomna ytterligare ett bolag till sin allt mer växande bolagsportfölj! Det nystartade företaget heter Tabey AB och är ett lösningsorienterat försäljningsbolag som kommer att verka inom industri- och byggbranschen. Tabey kommer att dra nytta av de synergieffekter som ett samarbete med Staga Sweden AB kommer att innebära. Inledningsvis kommer Lukas Landin Hjulin att arbeta deltid i Tabey och hjälpa till med försäljning av de produkter som efterfrågas. På sikt kommer Tabey att anställa fler aktiva säljare.

”Vi har märkt en ökad efterfrågan på produkter som vi tyvärr inte har kunnat erbjuda våra kunder. Genom Tabey kommer vi nu att kunna erbjuda våra kunder ett bredare produktutbud och därigenom stärka vår ställning ytterligare som nordens ledande företag inom utveckling och försäljning av byggrelaterade produkter” – berättar Sven Lundgren – VD på Staga Sweden AB

För mer information, kontakta Sven Lundgren