STAGA Sweden stärker sin ställning som leverantör av tekniska papper och non-wovenprodukter

STAGA Sweden AB offentliggör idag, måndagen den 2 Juli 2012, att uppköpet av konkursboet Swecoat Timrå AB är genomfört. Genom inkråmsförvärvet tydliggör STAGA Sweden sin roll som en ledande aktör inom utveckling och produktion av tekniska papper och non-woven produkter. Sammanslagningen medför en förstärkning av det samlade kunderbjudandet på den nordiska marknaden.