Service

Service med ambitioner

Högkvalitativa produkter och lösningar som ligger i framkant gör ingen nytta om de inte kommer fram till dig som kund. Efter beställning hämtas materialet från vårt lager och sedan väljer vi det smidigaste, säkraste, billigaste och mest miljövänliga alternativet för att leverera materialet till dig.

Allt för ofta präglas branschen av slarv med leveranstider. Dåligt tycker vi. Därför har vi bestämt oss för att ha höga ambitioner när det gäller just leveranser. Hela vår personalstyrka gör allt som står i vår makt för att vi, med vår samlade kunskap och erfarenheter, ska kunna leverera i rätt tid och i rätt skick till dig som kund.