Provkörningar framtida produktlanseringar

Just nu utvecklar Staga Sweden AB och Nordic Barrier Coating AB ett antal produkter för både privatpersonsmarknaden och för multiinternationella företag.

Som ett led i detta var André Maximino och Mohsen Oreaa från Staga Sweden i Linköping nyligen i NBC:s fabriker i Söråker för att provköra material.

Sju olika provpunkter genomfördes under en vecka med lyckat resultat.

En del av de nyutvecklade produkterna kommer att tillverkas hos NBC medan andra kommer att förädlas och slutproduceras hos Staga.

Nordic Barrier Coating AB ägs av Staga Sweden AB. Båda bolagen har en nära samarbete kring produktutveckling och produktion.