Produktionslinjen är igång.

Sen senaste uppdateringen om bygget av vår tredje och nya lokal så har det verkligen tagit fart. Byggnaden stod klar i början av våren 2019 och Stagas produktionskapacitet ökat ytterligare med ca 1000 m2.
Anledningen till att den nya byggnaden behövdes var för att kunna tackla nya affärsområden och även kunna tillgodose redan existerande kunders behov.

Första maskinen som tagit plats i den nya byggnaden är en rullmaskin. Skillnaden från våra andra rullmaskiner är att vi kan ta in rullar som både är bredare och längre. Produktionen är igång och arbetsprocessen är under utveckling. Produktionslinjen förväntas vara i full kapacitet under sista kvartalet av 2019.

Lukas Landin som är ansvarig för den nya produktionslinjen säger
”Det är spännande tider för Staga och bolagen inom koncernen som helhet. Vi har stående internt skämt som antyder att Staga i regel flyttar eller expanderar sina lokaler varje kalender år. Under min sju år har detta visat sig vara sant, vilket är en bedrift jag är stolt över att få vara med att förverkliga.”

Här kan ni läsa om den senaste uppdateringen av bygget och se hur långt vi kommit sen dess.

https://stagasweden.se/uppdatering-pa-bygget/