Kundcase

Vi är glada att våra kunder upplever en tillfredsställelse och kundnöjdhet kring det arbete och resultat vi levererar. Nedan presenterar vi hur det gått för företag i olika branscher sedan de ingick samarbete med oss på Staga Sweden AB.

Beulco Armatur

Beulco_logo_RGBorigBeulco Armatur är specialister på VVS-lösningar. De har ett genuint intresse och engagemang för sina kunders behov av olika produkter som löser problem och effektiviserar. Det är kombinationen av ett brett basutbud av standardprodukter och prefabricerade VVS-lösningar som är deras största styrka.

I sambarbetet med STAGA utvecklades en helt unik 3-dimensionell kassetmanschett för att ge ytterliggare ett försäljningsargument samt att öka den tekniska höjden på produkten.

SCA

SCA_stnd_lockup_vert_pmsFIRSTSCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. De utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken. Som Europas största privata skogsägare fäster de stor vikt vid hållbar skogsförvaltning.

Utvecklingen av Ortvikens papper har skett på Stagas dotterbolag Nordic Barrier Coatings maskiner i Söråker. Projektet har fortlöpt även under 2013 och 2014 och resultatet har varit över förväntan! Görgen Nordlander, Product Manager på SCA, tycker att de fått god hjälp av Staga, främst genom Sven Lundgren, utvecklingschef på Staga Sweden, men även av Mikael Ollas, VD på NBC AB. Resultatet stämde helt överens med det uppsatta målet för projektet, att visa att deras papper fungerar väl i flera applikationer.

Transportstyrelsen

transportstyrelsenTransportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. De tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av register arbetar de bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Transportstyrelsen finns på 15 orter i landet och har idag cirka 1 650 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Genom att vinna en offentlig upphandling där Staga har utvecklat en ny tillfällig registreringsskylt bestående till största delen av cellulosa och där de polymerer som används har ett organiskt ursprung. Så har vi hjälp Transportstyrelsen att på ett kosntandseffektivt sätt skapa en produkt som medför en mindre miljöpåverkan än tidigare produkter.