Produkter

Kvalitet som består

Vi är inte nöjda förrän alla vet att våra produkter håller den allra högsta kvalitén på marknaden. Därför levererar vi främst certifierade produkter som produceras i Sverige och vi arbetar kontinuerligt för att all vår personal ska ha gedigen spetskompetens inom området. Med kunskap följer även ansvar. Ansvar för både miljö och samhälle – idag och imorgon – och vi är därför noga med att hushålla med naturens resurser och försöka förbättra människors livskvalitet. Närproducerat material minskar onödiga transporter och ny teknik utnyttjas maximalt vid både utveckling och produktion. Genom att ta vårt ansvar vårdar vi vårt företags goda rykte.

Säkerhetsblad

Säkerhetsbladen till våra produkter tillhandahålls vid förfrågan.