Privacy and legal

Agathon Capital strävar efter att skydda ditt privatliv och ge dig en så säker online upplevelse som möjligt. Detta ”statement” gäller Agathon Capitals hemsida och rör datainsamling och dataanvändande. Genom att använda dig av Agathon Capitals hemsida accepterar du innehållet i detta ”statement”.

Datainsamling 
Staga sparar personligt identifierbar information, såsom e-post adress, namn och telefonnummer. I vissa fall kan även demografisk information såsom ålder och intressen sparas. Även din dators hård- och mjukvara lagras automatiskt via Stagas hemsida. Det kan röra sig om tex. domännamn, typ av browser eller datorns IP-adress. Genom att spara dessa uppgifter kan vi säkerställa att tekniken fungerar som den ska och ta fram statistik som används för vidareutveckling av hemsidan.

Användning av insamlad data 
Staga samlar in och använder information ovan samt följer besöksmönster och besöksfrekvens för att uppfylla vårt avtal samt underhålla och vidareutveckla hemsidan och våra tjänster. Informationen kan även komma att användas för att informera dig om våra tjänster eller för att söka upp dig i undersökningssyfte. Staga säljer, hyr eller leasar inte ut unik kontaktinformation till tredje part. Staga kan dock komma att dela viss data med avtalade samarbetspartners. Dessa samarbetspartners får endast nyttja informationen för att fullgöra våra förpliktelser. Good News lämnar inte ut din personliga information, utan medgivelse, om lagen inte kräver detta.

Friskrivning 
Syftet med denna webbplats är att informera våra besökare om Staga, våra tjänster och hur dessa kan tillämpas. Vi har iakttagit sedvanlig noggrannhet för att försäkra oss om att all information på webbplatsen är korrekt. Informationen tillhandahålles dock utan några som helst förbindelser eller garantier.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Staga ansvarar inte för innehåll på eller tillgänglighet till webbplatser som kan nås via länk från denna webbplats. Staga kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador hänförliga till innehåll, varor eller tjänster som tillhandahålls på tredje parts webbplatser.