Vision och kärnvärden

karnvarden

100 % nöjda kunder är vår vision och vår strategi är att vara proaktiva och identifiera marknadens behov redan innan de uppstår. På så sätt ska vi erbjuda marknadens bästa produkter och leverera dessa i rätt skick, till rätt plats i rätt tid. För att detta ska fungera krävs att alla medarbetare sätter kunden i fokus och är lyhörda för kundens behov, uppträder professionellt och håller vad de lovat.

Vision: ”Staga skall uppfattas som Europas främste leverantör av tekniska produkter baserade på papper, non-woven och plast. Genom högkvalitativa produkter, marknadens högsta servicenivå och innovativa lösningar ska vi ha 100 % nöjda kunder. På så sätt skapar vi en stabil tillväxt och utvecklar marknaden i valda slutanvändningsområden”.

Affärside: ”Staga skall marknadsföra samt utveckla tekniska papper och non-woven material samt marknadsföra komplementprodukter för krävande och medvetna kunder i valda slutanvändningsområden och segment. Företaget skall sätta nya standarder inom företagets samtliga produktområden”.