Organisation

STAGA-gruppen omfattar idagsläget 3 stycken bolag, förutom moderbolaget STAGA även dotterbolagen Nordic Barrier Coating (NBC) och Tabey AB. Totalt är vi ett 30-tal anställda i de olika bolagen med lite olika geografisk utgångspunkt. Vi är ständigt på jakt efter duktiga medarbetare som kan höja vår kompetensnivå eller vårt kunnande ytterligare, det viktiga är att man passar in i vårt team av ambitiösa och drivna människor med viljan att visa resultat.

Bolagsgruppens ambitionen är att fortsätta växa, främst organiskt och via nya bolagsuppstarter, antingen i egen regi eller tillsammans med partners. Vi söker också kontinuerligt efter intressanta förvärv som kan komplettera vår grupp på ett eller annat sätt.

Alla inom ägargruppen kompletterar varandra och bidrar i verksamheten med olika unika kompetenser och erfarenheter från både produktion, sälj, finansiering, ekonomistyrning, ledarskap och juridik.