Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi inte bara ska sträva efter att leva upp till våra kunders förväntningar utan att faktiskt överträffa dem. Staga ska aktivt arbeta för en ständig förbättring av kvaliteten genom att:

  • Kundfokus: Identifiera nya behov och aktivt samverka med våra kunder för att nå maximal kundnytta.
  • Proaktiv: Uppfylla kraven i tillämplig lagstiftning samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld.
  • Delaktighet: Skapa delaktighet kring kvalitetsfrågor genom att informera, utbilda och engagera medarbetarna.
  • Ansvar: Etablera ett kvalitetsansvar som genomsyrar hela verksamheten.
  • Processutveckling: Arbeta för kontinuerlig kvalitetsförbättring mot målet om nolltolerans mot kvalitetsbrister.
  • Kvalitetssäkring: Genom övervakning och dokumentation.