Kvalitet & miljö

Våra kunder ska alltid med rätta uppleva att såväl produkter som övriga åtaganden motsvarar behov och högt ställda förväntningar. Ett lagarbete präglat av kvalitetsmedvetenhet är en förutsättning för detta. Samtidigt är vi delaktiga i att bygga ett hållbart samhälle och ser det som en självklarhet att som företag ta vårt ansvar och värna om miljön.

Läs mer om våra miljö- och kvalitetspolicys:

Miljopolicy    Kvalitetspolicy