Nu går stagas fuktsensor äntligen in i en ny fas

Under fem års tid har STAGA arbetat med att ta fram en fuktsensor. Fuktsensorn är en given produkt i det nuvarande segmentet av våtrumsprodukter. Tack vare bidrag från Vinnova och en inkopplad konsult går nu projektet in i en ny och spännande fas.

– Genom våra lyckade tester har vi nu fått fram en prototyp som vi kommer att testa i ett fiktivt badrum hos oss under sommaren. Blir det ett bra gensvar även i dessa tester är steget inte långt att sedan testa fuktsensorn skarpt i riktiga badrum, säger VD Sven Lundgren.

På grund av sekretess kan han inte i detalj gå in på hur fuktsensorn är uppbyggd och fungerar. Men i korthet gör STAGAs fuktsensor passiva mätningar, utan att tätskiktet behöver förstöras.

– Vi går in i en intensiv fas där vi i år kommer att satsa upp till 2 miljoner kronor på utvecklingen av fuktsensorn. Dessutom jobbar vår konsult 75 % enbart med detta. Det är svårt att sätta en tidpunkt när slutprodukten är klar. Men vi hoppas att fuktsensorn finns ute på marknaden under 2018.