Miljövänligare produkter för Fonus

På uppdrag av Fonus har vi utvecklat nya madrasser och kuddar i miljövänligt material för begravningskistor. Våra prototyper är baserade på papper och cellulosa.
– Det är ett intressant och utmanande projekt och en produkt som är något helt nytt för oss på STAGA. Vi har lyckats arbeta oss fram till ett mer flexibelt material än i tidigare madrasser och kuddar och vi närmar oss nu en slutprodukt. I bästa fall kommer det att leda till större och fler beställningar från kunden, vilket skulle innebära att vi måste nyanställa. säger André Maximino som är produktutvecklingsingenjör på STAGA.