F&U

För att kunna erbjuda högteknologiska produkter som är anpassade för den svenska och europeiska marknaden är det nödvändigt att inte bara följa utvecklingen utan att faktiskt driva den framåt.

På vår F&U avdelning arbetar vi dels med utveckling av produktfloran, såsom till exempel produktoptimeringar och certifieringar, men även med att öka förståelsen för hur produkter samverkar och hur de bör implementeras för bästa resultat. Konsultning och kundutveckling är därför minst lika viktigt.

Vi samarbetar även med kunder som har speciella önskemål och utvecklar i nära samarbete produkter som möter dessa på ett överlägset sätt.