Nyheter

Förtydligande med anledning av olyckligt formulerad artikel i Östgöta Correspondenten (www.corren.se) den 13 juni 2018

STAGA arbetar hårt och aktivt med integration och mångfald på arbetsplatsen, det är ett ansvar som angår oss alla som bor och verkar i Sverige. Det finns stora utmaningar i att rekrytera rätt kompetens på rådande arbetsmarknad, så det är viktigt för STAGA att vara en attraktiv arbetsgivare oavsett ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning hos våra medarbetare. Vi är noga med att påpeka att alla med rätt kompetens och inställning till arbetsuppgiften är välkomna hos oss, vi diskriminerar ingen. Vår erfarenhet av att anställa arbetskraftsinvandrare och nysvenskar är god, på samma sätt som vi är mycket glada för våra kompetenta medarbetare med svenskt påbrå. Idag har STAGA ett tjugotal medarbetare med ursprung från bland annat Sverige, Portugal, Grekland, Albanien, Bulgarien, Somalia och Iran. Alla är en del av STAGA-familjen.

Styrelsen

Linköping 2018-06-14

STAGA works hard and actively with integration and diversity at the workplace. It’s a responsibility that concerns all of us who live and work in Sweden. There are major challenges in recruiting the right skills in the prevailing labour market, so it’s important for STAGA to be an attractive employer regardless of age, gender, ethnicity or sexual orientation of our employees. We are careful to point out that everyone with the right skills and attitude are welcome to us, we do not discriminate against anyone. Our experience of hiring immigrants and new-swedes is good, just as we are very happy for co-working with Swedish employees. Today, STAGA has about twenty employees from, among others, Sweden, Portugal, Greece, Albania, Bulgaria, Somalia and Iran. Everyone is part of the STAGA family.

Board of Directors

Linköping 2018-06-14

Mycket lyckat utfall av produktutvecklingstävlingen

Nu är produktutvecklingstävlingen avgjord. Vinnare av tävlingen blev civilingenjörsstudenterna Gustaf Lönnkvist och Anton Engberg, båda med inriktning design och produktutveckling, tillsammans med utbytesstudenten Sachin Sharma från Indien. Efter en heldag med inspirerande föredrag och brainstorming med en stor mängd post it-lappar stod det alltså till slut klart att gruppens produkt, med arbetsnamnet Gardener Fertilizer, föll juryn bäst i smaken.

– Vår produkt är en sorts planteringsduk som utsöndrar växtnäring för en stadig tillväxt och naturlig förmultning. Vår grupp hade en bra gruppdynamik och kompletterade varandra fram till framgången. Vi var alla direkt överens om att vi väljer att vidareutveckla produkten som projektanställda hos Staga i höst istället för prischecken på 10 000 kr. Vi tror på vår produkt och vill gärna ta vår produkt ända in i mål, säger Gustaf Lönnkvist.

Gustaf fick höra talas om tävlingen när han träffade Staga på mässan Larm och fick genast ett väldigt positivt intryck av företaget.

– Staga känns som ett ungdomligt och häftigt företag som är nytänkande och väldigt äventyrligt. Det känns också som att Staga verkligen vill satsa på oss studenter och gärna delar med sig till oss av sin kunskap.

Stagas VD Sven Lundgren är mycket nöjd med utfallet av tävlingen och kommer inom kort att utvärdera och planera för en liknande tävling någonstans kring årsskiftet:

– Vi tycker att det genomgående var en hög nivå både gällande engagemang och prestation. Totalt sett blev det bättre än vad vi hade trott och hoppats på.

Premiär för tävlingsevent med chans för rekrytering

Som en del av Stagas rekryteringsarbete bjuder man in till en tävlingsevent lördag 14 april. Det vinnande laget får en check på 10 000 kr, alternativt får driva sitt vinnande koncept vidare mot en projektlön. Dagen består av en startföreläsning där Stagas VD Sven Lundgren presenterar företaget och tävlingsupplägget. Under dagen hålls också en föreläsning om produktutveckling och marknadsstrategi.

– Vi behöver kontinuerligt få tag i ingenjörer. Problemet är att de kriterier som vi värderar högst; kreativitet och problemlösningsförmåga, inte går att få ut av ett betyg. Därför vill vi arrangera alternativa events för att se hur potentiellt anställningsbara personer beter sig under väldigt extrema omständigheter, säger Sven Lundgren.

Årets tävlingsevent, som är tänkt att bli årligt återkommande, handlar om att hitta en säljande produkt och ett användningsområde för ett givet material. Dagen avslutas med middag, produktpresentation av de tävlande lagen och efter juryns överläggning korande av vinnare.

– De tävlande kommer att vara 10-15 studenter från universitetet och möjligen från SFI-utbildningen ”Korta vägen” bestående av nysvenskar med högre utbildning i hemlandet. Vi tror att personer som attraheras av en sådan här tidspressad utmaning också kan vara attraherad av oss som företag, avslutar Sven Lundgren.

Utökade säljinsatser

Nu skruvar STAGA upp intensiteten för uppsökande säljinsatser. Under närmaste kvartalet är besök inbokade på företag från Kalix i norr, till Malmö i söder, från Norge i väster och till Finland i öster. En resa till Turkiet kommer också att göras under våren.

– Nu har vi resurserna för att kunna fokusera på större och bredare säljinsatser. Vi skjuter väldigt brett och besöker allt från jordbruksföretag och företag inom bilindustrin till utvecklingsbolag och att ta oss an offentliga upphandlingar i landstinget. Målet är att kroka upp ett tiotal nya kunder på kort sikt, men också att knyta till oss ett par större nya kunder på lång sikt, säger VD Sven Lundgren.

Säljsatsningen är en naturlig del i företagets tillväxtplan och kundbesöken har så här långt gett positivt gensvar.

– Många av de kunder jag möter tycker att vi är annorlunda på ett positivt sätt. Vi har inte bara en produkt vi vill sälja, utan vill vara en självklar partner i kundens organisation och hjälpa dem med deras problem. Vi sticker också ut då vi gärna investerar en del gratistimmar för problemlösning åt drivna företag som vi gärna vill samarbeta med, säger Sven Lundgren.

Satsning på fler ingenjörer öppnar för fler stora projekt

STAGA satsar hårt på en ny utvecklingsavdelning med målsättning att gå från dagens tre anställda ingenjörer till att expandera till att ha åtta ingenjörer i verksamheten.Linda Nilsson har jobbat på STAGA sedan december och från och med 1 mars är hon företagets nya utvecklingschef.

– Jag trivs jättebra här. Jag kommer senast från ett stort företag och ser bara fördelar med att vara på ett litet bolag. Här får jag vara med i alla delar i företaget och inte bara det i ”min lilla ruta”. STAGA är väldigt duktigt på att satsa på unga människor, säger Linda Nilsson och fortsätter:

– Vår satsning på att anställa fler ingenjörer gör det möjligt att anta större projekt. Till hösten hoppas vi därför kunna anställa 1-2 ingenjörer. Vi söker personer som är innovativa och vågar gå utanför boxen. För oss är det viktigare vem du är som person än din titel.