Utökade säljinsatser

Nu skruvar STAGA upp intensiteten för uppsökande säljinsatser. Under närmaste kvartalet är besök inbokade på företag från Kalix i norr, till Malmö i söder, från Norge i väster och till Finland i öster. En resa till Turkiet kommer också att göras under våren. – Nu har vi resurserna för att kunna fokusera på större och […]