Teamet på staga får ytterligare tillökning!

Staga växer ytterligare och välkomnar i och med detta Bitte Hellberg som ny ekonom/controller till företaget! Med tidigare anställning inom såväl privat som statlig sektor, åt bland annat Polisen, Carema och Lärande i Östergötland, har Bitte lång erfarenhet av ekonomi och administration. I den tillväxtfas som Staga befinner sig i just nu har vi ett […]